EN

ENGAGE

Od sierpnia 2013 roku nasze stowarzyszenie jest partnerem w projekcie LLL Projekty Grundtviga. Projekt engAGE zrzesza instytucje z Polski, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Turcji oraz Rumunii, z której dwie instytucje pełnią rolę głównego koordynatora.

W nawiązaniu do Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012 r.), głównym celem instytucji uczestniczących w tym projekcie jest przeprowadzenie analizy obecnej sytuacji osób starszych w krajach partnerskich, określenie interesów dorosłych, wspólnych zasobów i strategii wsparcia, które zostaną uwzględnione w raporcie popartym bezpośrednimi doświadczeniami. Raport wskaże sposoby lepszej integracji seniorów do aktywnego udziału w życiu społeczeństwa.
Naszym zamiarem jest zwiększenie procesu aktywnego starzenia się ludzi, dając seniorom możliwość dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i przeżyciami, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i europejskim. Chcemy, aby seniorzy mieli aktywny wpływ na projekt, poprzez bezpośrednie zaangażowanie we wszystkich podejmowanych działaniach (tworzenie kwestionariusza, analiza wyników, współuczestnictwo w tworzeniu raportu i zbieranie przykładów najlepszych praktyk). Jednak najważniejsze są bezpośrednie spotkania w ramach projektu, które dostarczają prawdziwą szansę osobistego rozwoju i wzrostu poczucia własnej wartości. Na podstawie wspólnej pracy, doświadczeń i badań prowadzonych przez dwa lata projektu, będziemy dostarczać twardych rekomendacji, wyjaśniających jak organizować i rozwijać działania przeznaczone dla seniorów - od analizy ich potrzeb i pragnień do ostatniego etapu, wprowadzenia ich w życie.
Instytucje uczestniczące w projekcie działają w różnych obszarach edukacyjnych, mają też różny status (prywatny/publiczny). Różnią się również wielkością, zakresem działalności i kulturą. Ta różnorodność oferuje głęboką analizę rezultatów projektu. Przyczyni się do uczenia się od siebie nawzajem oraz osiągnięcia innowacyjnych rozwiązań i odpowiedzi dotyczących zagadnień projektowych.

Zobacz Oficjalna strona projektu

Zobacz Pierwsze spotkanie partnerskie

Zobacz Spotkanie partnerskie Rathenou

Zobacz Spotkanie partnerskie- Turcja i Norwegia

Zobacz
Spotkanie partnerskie - Irlandia

Zobacz Spotkanie partnerskie Polska

Zobacz
FOTOALBUM


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki