EN

European Flirt-Expert

Projekt 'Europejski Expert w Relacjach Między Nastolatkami' stworzony został aby realizować następujące cele:
1) Transfer wiedzy i wdrażanie profilaktycznych projektów edukacyjnych o tematyce sexualnej wśród młodzieży, a co za tym idzie strategia budowania pozytywnych kontaktów między rówieśnikami jak:
- Dobre, zdrowe elementy wdrożone w zachowaniach seksualnych młodzieży ( Fegert i inni, 2011)
- Młodzież powinna szanować własne potrzeby i potrzeby swoich partnerów
- Kultura randek -specyficzne strategie (Fegert 2011) przejrzyste, ostrożne zachowania i relacje (Hazissa, 2011)
- Unikanie niejasnej komunikacji (Krähe, 2011)
- Zapobieganie naruszania granic, i przemocy seksualnej
- Świadomość i przejrzystość regulacji prawnych
- Porównywanie różnych regulacji prawnych z krajów uczestniczących w projekcie
2) Opracowanie materiałów celem rozpowszechniania regulacji prawnych. Młodzież (i dorośli) powinni być poinformowani o istniejących regulacjach: naruszenia seksualne są nie tylko naganne moralnie, ale także karalne.
3) Tworzenie produktów (np. komiksy, plakaty, nagrania audio ...) przez młodzież dla młodzieży w celu upowszechniania w grupach rówieśniczych. Mają one dotyczyć komunikacji bez przemocy, flirtu i randek (Co jest ok? Co tworzy pozytywne uczucia?), konsensus seksualny, informacje na temat seksualności, informacje o przepisach prawnych, stereotypach ('zazwyczaj chłopcy' / 'zazwyczaj dziewczyny') itd.
4) Wymiana i tworzenie sieci pomiędzy partnerami projektu z zamiarem tworzenia i wdrażania prac prewencyjnych na poziomie międzynarodowym ( spotkania partnerskie, wydarzenia, wspólny rozwój warsztatów młodzieżowych, itp).
5) Przeprowadzenie międzynarodowych badań dotyczących zdrowia seksualnego młodzieży celem przedstawienia sytuacji młodzieży w poszczególnych krajach oraz pilnej potrzeby działań prewencyjnych i edukacji seksualnej.

Koordynator projektu:

Verein Hazissa - Fachstelle fur Pravention - AUSTRIA

Partnerzy:

Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja - POLSKA


Fundacion Privada Indera - HISZPANIA


ASOCIATIA TINERI PARTENERI PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETATII CIVILE - RUMUNIA


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki