EN

NESTT: Nowe Europejskie Standardy dla Nauczycieli i Nauczania

Od września 2016 nasze Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie Nowe Europejskie Standardy dla Nauczycieli i Nauczania. 4 i 5 października w portugalskiej miejscowości Braga zainaugorowano działalność projektu NESTT, czyli New European Settings for Teacher and Teaching. Celem projektu jest zmiana nawyków nauczania nauczycieli oraz ustalenie nowych edukacyjnych rozwiązań. W projekcie biorą instytucje z czterech krajów: Polski, Portugalii, Belgii oraz Rumunii. Portugalski koordynator, Casa Do Professor, zaprosił do współpracy także portugalskie szkoły oraz instytucję badawczą. W ramach NESTT wszystkie instytucje zobowiązały się wziąć udział w następujących zadaniach:
- Belgia (EUN Schoolnet): współpraca na płaszczyźnie analizy systemów doskonalenia nauczycieli oraz tworzenia kursu na platformie MOOC,
- Polska (Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja), Rumunia (Asociația Edulifelong) oraz polskie i rumuńskie szkoły: przygotowanie ankiet badających potrzeby uczniów oraz ich sposoby na naukę, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych wśród uczniów lokalnych szkół; dokonanie analizy narodowych systemów doskonalenia nauczycieli. Po trwającym dwa dni spotkaniu partnerzy mają przystąpić do wspólnych aktywności - stworzeniu kwestionariusza udostępnianego wśród uczniów i na jego bazie przeprowadzenia wywiadów. Następne spotkanie projektu NESTT odbędzie się w dniach 25 lutego - 1 marca w Brukseli.W dniach od 21 stycznia do 28 lutego 2019r przeprowadzony został po raz pierwszy kurs MOOC “Yes I can – Empowering Students Learning”.

Kurs zawierał cztery eksperckie moduły, w trakcie realizacji których kursanci mogli poznać definicje, sposoby i przykłady modelu nauki o nazwie collaborative learning. Każdy moduł zawierał filmy, ćwiczenia i dodatkowe zadania dla uczestniczących w kursie nauczycieli.

W ramach kursu trzeba było, między innymi, przygotować własny plan lekcji, zrecenzować zadania wykonane przez innych kursantów, odpowiedzieć na pytania testowe czy obsługiwać aplikację Padlet.


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki