EN

NESTT: Nowe Europejskie Standardy dla Nauczycieli i Nauczania

Od września 2016 nasze Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie Nowe Europejskie Standardy dla Nauczycieli i Nauczania. 4 i 5 października w portugalskiej miejscowości Braga zainaugorowano działalność projektu NESTT, czyli New European Settings for Teacher and Teaching. Celem projektu jest zmiana nawyków nauczania nauczycieli oraz ustalenie nowych edukacyjnych rozwiązań. W projekcie biorą instytucje z czterech krajów: Polski, Portugalii, Belgii oraz Rumunii. Portugalski koordynator, Casa Do Professor, zaprosił do współpracy także portugalskie szkoły oraz instytucję badawczą. W ramach NESTT wszystkie instytucje zobowiązały się wziąć udział w następujących zadaniach:
- Belgia (EUN Schoolnet): współpraca na płaszczyźnie analizy systemów doskonalenia nauczycieli oraz tworzenia kursu na platformie MOOC,
- Polska (Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja), Rumunia (Asociația Edulifelong) oraz polskie i rumuńskie szkoły: przygotowanie ankiet badających potrzeby uczniów oraz ich sposoby na naukę, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych wśród uczniów lokalnych szkół; dokonanie analizy narodowych systemów doskonalenia nauczycieli. Po trwającym dwa dni spotkaniu partnerzy mają przystąpić do wspólnych aktywności - stworzeniu kwestionariusza udostępnianego wśród uczniów i na jego bazie przeprowadzenia wywiadów. Następne spotkanie projektu NESTT odbędzie się w dniach 25 lutego - 1 marca w Brukseli.

Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki