EN

Projekt PICTE-HIV

Program Kontroli Zakażeń Wirusem HIV Poprzez Edukację

PICTE-HIV to projekt edukacyjny skierowany do dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników służby zdrowia, który ma na celu: -wdrożenie programu edukacji seksualnej koncentrującego się na zapobieganiu HIV / AIDS i - stworzenie podręcznika 'dobrych praktyk' dla nauczycieli i edukatorów pracujących nad tymi zagadnieniami.

Realizacja projektu przyczyni się do:

- poprawy jakości praktyk edukacyjnych w zakresie edukacji seksualnej

-zwiększenia dostępności wychowawców i pracowników służby zdrowia do edukacji seksualnej

-poszerzenia wiedzy młodych ludzi na temat chorób zakaźnych

- promowania zdrowych zachowań i postaw

-promowania współpracy między różnymi podmiotami z różnych krajów w różnych obszarach edukacji (organizacje pozarządowe, agencje publiczne, firmy)STRONA PROJEKTU

KOORDYNATOR PROJEKTU-PORTUGALIA

PARTNER - POLSKA
PARTNER - PORTUGALIA
PARTNER - BUŁGARIA
PARTNER - TURCJA


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki