EN

Game On! Łączenie pokoleń i kultur

„Nasze dziedzictwo: gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością”.
Hasło Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, w połączeniu z potrzebami naszej społeczności i naszymi doświadczeniami, było inspirującym wyzwaniem dla tego projektu i doprowadziło nas do idei łączenia pokoleń i kultur poprzez tradycyjny sport i gry.

„Game On! ”to dwuletnie partnerstwo strategiczne na rzecz wymiany praktyk w zakresie edukacji dorosłych, finansowane z programu Erasmus +, z udziałem organizacji publicznych i prywatnych z Portugalii, Włoch, Bułgarii, Polski i Hiszpanii.

Dzięki wymianie koncepcji metodologicznych między zaangażowanymi partnerami, stworzymy europejską możliwość uczenia się międzypokoleniowego i międzykulturowego, angażując seniorów w aktywne starzenie się i promując dziedzictwo kulturowe Europy, koncentrując się na tradycyjnym sporcie i grach, stawiając czoła kilku wyzwaniom i potrzebom naszych społeczności .
Projekt opiera się na 4 założeniach:
- Starzenie się populacji jest jednym z największych wyzwań społecznych i gospodarczych, przed którymi stoi UE, a „Aktywne starzenie się” stało się priorytetem politycznym w Unii Europejskiej. Prognozy przewidują rosnącą liczbę i odsetek osób starszych (w wieku 65 lat i starszych) Z corocznych danych demograficznych Eurostatu wynika, że ​​w UE-28 na dzień 1 stycznia 2016 r. Mieszkało 510,3 mln osób, z czego prawie 98 mln miało 65 lat i koniec.
- Jednym z głównych celów strategii „Europa 2020” na rzecz kształcenia i szkolenia jest uczestnictwo co najmniej 15% dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Wyzwanie polega na zapewnieniu dorosłym możliwości uczenia się przez całe życie, zwłaszcza grupom w niekorzystnej sytuacji, w tym osobom starszym.
- 2018 r. Jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest zachęcenie większej liczby osób do odkrywania europejskiego dziedzictwa kulturowego i zaangażowania się w nie, a także wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej.
- Dialog międzypokoleniowy odnosi się do sposobu, w jaki ludzie w każdym wieku mogą uczyć się razem i od siebie nawzajem, i jest ważną częścią uczenia się przez całe życie, w którym pokolenia pracują razem w celu zdobycia umiejętności, wartości i wiedzy.
Projekt jest ujęty w perspektywie długoterminowej i został zaplanowany z myślą o osiągnięciu efektu zwielokrotnienia i trwałego oddziaływania, jest także zrównoważony geograficznie, obejmuje 5 krajów z Europy Południowej, Środkowej i Wschodniej, co przyczyni się do zapewnienia rzeczywistego Europejskiego zasięgu projektu.
Ten projekt został współfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja i cała jej zawartość odzwierciedlają wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.


Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki