EN

Polskie drogi do wolności. Znani i nieznani bohaterowie powiatu grodziskiego

Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie poświęcenie i wytrwałość w działaniu polskiej ludności, dzięki której historia naszego narodu zmieniła swój bieg.

Realizując ten projekt pragniemy odszukać w pamięci historycznej grodziszczan tych ludzi. Będą wśród nich osoby zapomniane, mało znane lub całkiem nieznane. Zaproponujemy mieszkańcom powiatu grodziskiego udział w projekcie odkrywającym bohaterów z naszego rejonu, którzy w różny sposób włączyli się w walkę o wolność Polski w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Na podstawie uzyskanych danych stworzymy interaktywną mapę/aplikację powiatu grodziskiego, gdzie zaznaczone i opisane zostaną wszystkie miejsca związane z tymi osobami. Mapa będzie ogólnodostępna dla wszystkich. Będzie mogła także służyć jako pomoc edukacyjna. Idąc wirtualną trasą polskich dróg do wolności, śladami znanych i nieznanych bohaterów powiatu grodziskiego, każdy uczestnik będzie mógł złożyć hołd bohaterom tamtych lat oraz poznać w lepszy sposób historię tego regionu. Celem strategicznym projektu jest włączenie mieszkańców powiatu grodziskiego w działania przywracające pamięć o tych przodkach związanych z naszym regionem, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Przygotowując się do pisania wniosku, odkryliśmy, że nie ma zebranych oficjalnych danych o ludziach pochodzących z naszego regionu, którzy brali udział w tej wojnie. Realizacja projektu przyczyni się więc do upamiętniania tych osób, a przez to pielęgnowania tradycji i krzewienia patriotyzmu wśród społeczności lokalnej, ale także szerokiej społeczności internetowej - poprzez opracowanie interaktywnej mapy, na której oznaczone będą miejsca związane z bohaterami powiatu grodziskiego. Zebrane przez nas informacje (wywiady, wycieczki terenowe, przeglądanie archiwalnych materiałów) posłużą do stworzenia interaktywnej mapy powiatu grodziskiego (aplikacji), na której zaznaczone będą wszystkie miejsca związane z tymi osobami. Jeśli tutaj się urodzili, żyli bądź zostali pochowani na lokalnych cmentarzach, lub nawet wiązał ich z powiatem grodziskim jedynie jakiś epizod, zostanie to „przywrócone pamięci”. Przedstawimy tych bohaterów, zamieścimy informacje jaki był ich wkład w odzyskanie naszej wolności, opublikujemy zdjęcia bądź filmy z miejsc, z którymi byli związani.

Mapa (aplikacja umożliwiająca wirtualny spacer śladami bohaterów naszego powiatu), dopuszczona do rozpowszechniania w Internecie i do darmowego pobrania w Play Store, będzie ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych historią regionu związaną z czasem wojny polsko-bolszewickiej. Podejmowane przez nas w projekcie działania będą mogły stanowić inspirację dla innych mieszkańców do włączenia się w propagowanie lokalnej pamięci historycznej i odkrywania nowych kart historii. Zaangażowanie w projekt mieszkańców powiatu, ale także korzystanie z produktów projektu (mapa, aplikacja, udział w spotkaniach) będzie sprzyjać kształtowaniu postaw patriotycznych, w szczególności patriotyzmu lokalnego. Czas, w jakim planujemy realizację zadania został dokładnie przedstawiony w Porozumieniu zawiązanym z Koalicjantami. Nasi koalicjanci to instytucje/organizacje i reprezentujące je osoby, gwarantujące bardzo dobre przeprowadzenie projektu. Harcerze, których ruch z założenia jest społecznie użyteczny, zaangażowany w życie swojej społeczności oraz promujący patriotyczne postawy. Biblioteka - miejsce szczególne, gdzie realizowanych jest wiele programów edukacyjnych, w tym o charakterze patriotycznym. Włączenie się obu instytucji zapewni skuteczną realizację celów projektu, a następnie stworzy okazję do szerokiego upowszechniania (duże możliwości wszystkich zaangażowanych do projektu. Organizacja dwóch spotkań (paneli eksperckich) w których będą mogli uczestniczyć zainteresowani tematem mieszkańcy oraz władze miejscowości naszego powiatu przyczyniać się będą do propagowania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości.

W przypadku wzmożenia obostrzeń w związku z nawrotem (drugą falą) epidemii SARS CoV-2 planujemy organizację spotkań w wersji online (przeprowadzanej za pomocą platform Zoom, Facebook Live lub poprzez YouTube).

Więcej informacji TUTAJ
Możesz pobrać aplikację SPACER ŚLADAMI BOHATERÓW WOJNY POLSKO BOLSZEWICKIEJ

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki