EN

Żydowski ślad Grodziska MazowieckiegoGłównym celem jest edukacja i aktywizacja społeczności lokalnej w związku z historycznie istotnymi miejscami, wydarzeniami, postaciami żydowskimi w gminie Grodzisk Mazowiecki oraz w powiecie grodziskim. Chcemy przywrócić pamięć miasta i ludzi z największej mniejszości Grodziska, która stanowiła tak naprawdę większość obywateli gminy. Chcemy edukować społeczeństwo w kategoriach historycznych w ujęciu lokalnym (przybliżać postaci, miejsca i wydarzenia ważne dla kształtowania się obrazu miasta przez wiele lat), kulturowych (nauczanie tradycji, wierzeń, legend) oraz społecznych (zwiększanie empatii w stosunku do mniejszości występujących na danym terytorium na przykładzie lokalnych Żydów z Ziemi Grodziskiej). Dziś Polskę zamieszkują dziesiątki narodowości, z większością pod postacią Ukraińców, którzy mogą na przestrzeni wielu następnych lat stworzyć własną diasporę na podobieństwo tej żydowskiej z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Nauczanie o mniejszościach może wpłynąć na stosunek mieszkańców mniejszych miejscowości do zagranicznych, zamieszkujących dane terytorium obywateli. Chcemy kształtować pamięć historyczną miasta, przywrócić jej blask, nawiązać do architektury, która nadal w mieście się pojawia, ale wcale nie jest wiadomym pochodzenie danych budynków (na przykład: ceglana kamienica z ulicy Limanowskiego, która obecnie pełni rolę domu mieszkalnego, a w XX wieku była szkołą żydowską). Pamięć, historia i tradycja to czynniki scalające społeczeństwo w ujęciu narodowym, natomiast istotną rolę w świecie lokalnym, samorządowym i gminnym, a przede wszystkim w społeczeństwie obywatelskim, odgrywa pamięć lokalna, historyczna, którą można określić ukształtowanym lokalnym patriotyzmem. Nakierowanym na sprawy lokalne, miejskie. Proponowane działania w ramach zadania mogą aktywizować społeczeństwo Grodziska Mazowieckiego w kwestiach przestrzeni lokalnej, architektury, tradycji i wiedzy historycznej. Mogą zwiększać wrażliwość na „innych” zamieszkujących nasze terytorium, pomagając im w asymilacji. Celem jest również przywracanie pamięci miasta, wspomnień i zdarzeń tworzących tkankę społeczno-socjologiczną, swoistą odsłonę organicyzmu, miasta jako żywego organizmu ukształtowanego przez losy osób, a także związanych z nimi budowli.
Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki