EN

Jeszcze jest, za chwilę było. Szlakiem (niepisanych) zabytków Grodziska MazowieckiegoGłównym celem jest uświadomienie mieszkańców Grodziska w kwestii architektury i zabytków (niepisanych), jakie ich otaczają na co dzień. To istotny element kształtujący postawy społeczeństwa obywatelskiego i lokalnego patriotyzmu. Rozwój samoświadomości mieszkańców wpływa na utrzymywanie pamięci samych miast, kształtowanie ich historii i dbanie o przyszłość. Celem jest również podniesienie świadomości społecznej w zakresie znajomości lokalnej/regionalnej historii i dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców (mierzone ankietami przed i po przeprowadzeniu akcji) oraz aktywizacja społeczeństwa lokalnego w zakresie rozwoju samoświadomości historycznej i społecznej (ankieta: 1000 egz). Zakładany jest także rozwój społeczny mieszkańców powiatu, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na poziomie mikro. Powstałe spisy budynków, opracowanie aplikacji (spacer wirtualny) i książka będą stanowić nowe bodźce dla mieszkańców na płaszczyźnie rozwijania świadomości miejskiej. Szczegółowe publikacje (cyfrowa i fizyczna) umożliwią poznanie miasta - zapoznanie się z obecnie dostępnymi miejscami i związanymi z nimi historiami. Celem jest również zmobilizowanie władz miasta i gminy do objęcia troską i opieką lokalne zabytkowe budynki oraz dalszy rozwój aplikacji, w następnych latach z budżetu gminy. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wpisywanie poszczególnych budynków do listy konserwatora zabytków oraz zachowanie najważniejszych miejsc przed zdezelowaniem.
Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki