EN


Plan spotkania: 1. Przedstawienie raportu: Identyfikacja poziomu poziomu świadomości rodzicielskiej dotyczącej zachowań zdrowotnych dzieci (prezentacja PowerPoint) 2. Wspólne opracowanie listy potrzeb rodziców w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci. 3. Propozycje działań podnoszących wiedzę i umiejętności rodzicielskie które będa przeprowadzone przez każdą instytucję partnerską. 4. Ewaluacja 2-giego spotkania partnerskiego
Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki