ENSpotkanie partnerskie w Santarem miało następujący przebieg:

1. Omówienie przeprowadzonych przez siebie form działań podnoszących wiedzę i umiejętności rodzicielskie w zakresie edukacji zdrowotnej dzieci we wszystkich krajach partnerskich — prezentacja PowerPoint, zdjęcia, raporty

2. Ustalenie treści i form broszury dla rodziców promującej zdrowy styl życia.

3. Przedstawienie propozycji sposobów upowszechniania materiałów wypracowanych w projekcie.

Ponadto, mieliśmy możliwość zwiedzić najpiękniejsze zakątki Santarem oraz Lizbony.

Przewodnik dla trenerów - Warsztaty z młodzieżą

ankieta

Moje dorastanie - podręczniki