Żydowskie ofiary Holokaustu z Grodziska – część 2

paź 1, 2023 | Aktualności, Projekty

II wojna światowa znacząco wpłynęła na strukturę etniczną i religijną Grodziska. Kontynuujemy prace związane z upamiętnieniem Żydów i Żydówek, którzy zostali zamordowani w Holokauście. Lista ta jest stale rozszerzana, a pierwszą część znajdziecie tutaj.

Spis Żydówek i Żydów z Grodziska, których życie zostało brutalnie przerwane przez działania nazistowskich Niemiec, dotychczas nie istniał. Postanowiliśmy to zmienić, ukazując, jak wiele osób pochodzenia żydowskiego pochodziło lub mieszkało w Grodzisku. W związku z tym zdecydowaliśmy się zebrać nazwiska, co niekiedy było trudne lub bardzo trudne. I nadal to robimy, a lista osób zamordowanych w Holokauście będzie się wydłużać.

W związku z tym, jeśli posiadacie wiedzę, która pomoże nam powiększać tę listę lub dotrzeć do Ocalałych z Holokaustu pochodzących z Grodziska lub ich potomków, prosimy o kontakt mejlowy na info@nkie.pl.

World War II significantly influenced the ethnic and religious structure of Grodzisk. We continue work to commemorate Jews and Jewish women who were murdered in the Holocaust. This list is constantly being expanded, and the first part can be found here.

A list of Jewish women and men from Grodzisk whose lives were brutally interrupted by the actions of Nazi Germany has not yet existed. We decided to change this by showing how many people of Jewish origin came from or lived in Grodzisk. Therefore, we decided to collect names, which was sometimes difficult or very difficult. And we continue to do so, and the list of people murdered in the Holocaust will grow.

Therefore, if you have knowledge that will help us expand this list or reach Holocaust survivors from Grodzisk or their descendants, please contact us by e-mail at info@nkie.pl.

 

Elimelech Assenheim
Frida Barfeld
Nachum Barfeld
Mordechaj Baron
Urszula Baron
Mszulam Batist
Icchak Bąk
Fajga Bąk
Menasze Bąk
Miriam Bąk
Blima Beker
Froim Beker
Izrael Jankiel Beker
Pesa Beker (z domu Gelbard)
Abraham Gothard
Cesia Gothard
Dwojra Gothard (z domu Lebental)
Estera Gothard
Fajga Cipora Gothard
Jechiel Gothard
Josef Gothard
Luba Gothard
Necha Gothard
Peril Gothard
Pesia Libhaber (z domu Gothard)
Pinkus Gothard
Ryfka Gothard (z domu Fogiel)
Stefa Gothard
Dawid Kraków
Etel Kraków
Hersz Kraków
Icchak Kraków
Rojza Kraków
Sara Kraków
Brandla Krasnobroda (z domu Jakubowicz)
Izrael Krasnobroda
Jafa Krasnobroda
Judyta Krasnobroda (z domu Ziman)
Malka Krasnobroda (z domu Morgensztern)
Miriam Krasnobroda
Stella Krasnobroda
Szlomo Krasnobroda
Szmul Dow Krasnobroda
Abraham Kraus
Eliezer Kraus
Icchak Kraus
Baszil Krigsman
Chana Krigsman
Nachman Krigsman
Cipora Kofman
Hinda Kohen (z domu Biner)
Pinkus Kohen
Rachela Kohen (z domu Neuman)
Ryfka Kohen
Chaja Sura Kon (z domu Belmacher)
Szmul Zelman Kon
Pola Konstantynowski (z domu Cukier)
Aba Koziebrocki
Hendel Koziebrocki
Nechama Koziebrocki
Ryfka Koziebrocki
Chaim Mordechaj Lange
Sara Lenger
Fajga Lerer
Izrael Lerer
Lejb Lerer
Mendel Lerer
Abraham Lewkowicz
Berl Lewkowicz
Cipora Fajga Lewkowicz (z domu Britman)
Hersz Cwi Lewkowicz
Jadzia Lewkowicz (z domu Lipszyc)
Natan Lewkowicz
Nisan Lewkowicz
Chana Libhaber
Ester Nika Libhaber
Gerszon Libhaber
Jakov Libhaber
Malka Libhaber (z domu Rozenholtz)
Matla Libhaber
Mosze Libhaber
Rywka Lea Libhaber
Szmul Abraham Libhaber
Rachela Lipszyc (z domu Wajsman / Wajcman)
Ruwen Lipszyc

Zadanie „Synagoga w Grodzisku” dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2023.